Bird Box Imdb

  • Release info:
    Bird Box (2018) 720p, 1080p WEBRip 5.1CH x264
  • A commentary by
    ledinhduy67
  • VietSub đã được chỉnh sửa khớp với phim. Lời thoại hoàn chỉnh nhất, không lỗi chính tả. Các bạn có thể tải phim "ghép cứng" Phụ đề Việt ngữ tại: https://www.ledinhduy67.com/p/musics-movies.html Cảm ơn các bạn đã ủng hộ https://www.ledinhduy67.com/